Privacy Policy Rotim Verpakkingen 

Wanneer je gegevens aan ons doet toekomen of anderszins contact met ons opneemt, zullen wij je gegevens en de reden voor het contact vastleggen. Deze gegevens zullen wij gebruiken voor het doel waarvoor je de gegevens aan ons verstrekt hebt (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de betreffende actie waarom je ons verzoekt, of waaraan je deelneemt) en de evaluatie daarvan.

Tijdens je bezoek aan deze website verzamelen wij informatie betreffende het adres van de computer waar vanuit de betreffende pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die zijn bezocht, de onderliggende relaties en de datum en het tijdstip van het bezoek.

Indien je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze producten en diensten kunnen wij de doorjou verstrekte gegevens (tezamen met andere gegevens waarover wij reeds beschikken of die wij in de toekomst verkrijgen) gebruiken om uw informatie en/of aanbiedingen toe te sturen aangaande onze producten die volgens ons voor jou interessant kunnen zijn.

De gegevens zullen worden gebruikt om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de gebruikers van onze website(s).
Gegevensregistratie vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens (P-0015554).